LoginDe ultima ora

Link-uri


Publicitate

Banner
PDF Imprimare Email


Colegii îi urează mult succes domnului judecător

Norel Popescu

în data de 5 mai!


Asociația Magistraților din România
NR. 25/24.01.2014

 

 

RECOMANDARE

 

 

 

Asociaţia Magistraţilor din România (AMR) este o organizaţie neguvernamentală, apolitică, naţională, profesională, a judecătorilor şi procurorilor, continuatoare a tradiţiilor şi scopurilor fostei Asociații a Magistraților,  Avocaților și a Magistraților Asimilați (AMA).  

         Asociaţia Magistraţilor din România (AMR) și-a clădit întreaga activitate pe respect, iar principiile pe care le păstrează cu demnitate urmăresc să asigure reprezentarea intereselor magistraţilor într-un stat de drept, luptă pentru independenţa puterii judecătoreşti şi realizarea unei reforme adevărate a sistemului judiciar.

       AMR este membru activ al Asociaţiei Europene a Judecătorilor şi al Asociaţiei Internaţionale a Magistraţilor din anul 1994, iar din 2008 este recunoscută ca organizaţie de utilitate publică în baza
H.G. nr. 530 din 21.05.2008. AMR militează pentru crearea unei magistraturi de înaltă ţinută profesională şi morală, parte a marii familii a justiţiei europene.

         Asociaţia Magistraţilor din România  este onorată să susţină candidatura domnului judecător Norel POPESCU la funcţia de membru în Consiliului Superior al Magistraturii din partea tribunalelor.

Devotamentul pentru profesia de judecător, dăruirea şi implicarea activă în problemele sistemului judiciar, atât ca membru al Asociaţiei, dar şi individual, în activitatea profesională, sunt calități ce îl recomandă pentru ocuparea acestei funcții de demnitate publică.

Domnul judecător Norel POPESCU este membru al AMR  de la începutul carierei sale profesionale, de peste 20 de ani, iar din anul 2012  face parte din consiliu director, fiind unul dintre  vicepreşedinţii Asociației.

 Conduita  ireproșabilă și dorința permanentă de reformare a sistemului judiciar, în acord cu obiectivele, idealurile pe care justiția urmărește permanent să le atingă, completează ținuta unui magistrat care poate fi un exemplu pentru fiecare. AMR susţine proiectul de candidatură al domnului  judecător Norel Popescu,  obiectivele distinsului nostru coleg fiind comune cu obiectivele Asociației.

           Consolidarea statutului magistraţilor, reformarea sistemului de salarizare,  recâștigarea încrederii cetățenilor  în sistemul judiciar, formularea  și susținerea de propuneri privind revizuirea Constituției, implicarea și   gestionarea corespunzătoare a situației de criză prin care a trecut Consiliul Superior al Magistraturii în cursul anului 2013, participarea activă în calitate de reprezentant al Asociației la întâlnirile cu delegația Comisiei Europene, dar și  cu delegația Comisiei de la Veneția,  numeroase inițiative legislative, sunt numai o parte din acțiunile recente în care s-a implicat domnul judecător Norel POPESCU.

           În ultimii ani justiția a cunoscut  numeroase provocări,  a reușit de multe ori să depășescă obstacolele care s-au ivit, determinate de împrejurări pentru care nu poartă o responsabilitate directă, dar, în alte situații a trebuit
să-și recunoască neajunsurile, hotărâtă să îndrepte tot ce nu funcționează corespunzător.

           Pentru a exista  șansa  de a ieși învingător  din lupta cu realitățile lui, dar și  din  cele care vin spre el în fiecare zi,  sistemul judiciar are nevoie de oameni devotați, pentru care spiritul de sacrificiu este o constantă a vieții.

         Asociaţia Magistraţilor din România îşi exprimă convingerea că domnul judecător Norel POPESCU are vocaţia, dar și calitățile necesare pentru a fi membru  în Consiliului Superior al Magistraturii, motiv pentru care îi oferă  tot sprijinul necesar și înțelege să susțină demersul domniei sale de a candida la alegerile CSM din acest an.

 

Preşedintele Asociaţiei Magistraţilor din România

          Judecător  Gabriela BALTAG

 
PDF Imprimare Email

NR. 74/06.03.2014

Către

Consiliul Superior al Magistraturii

Asociaţia Magistraţilor din România (AMR), cu sediul în municipiul Bucureşti, B-dul Regina Elisabeta, nr. 53, sector 5, reprezentată legal de judecător Gabriela Baltag, în calitate de preşedinte al Asociaţiei, formulează în temeiul art. 7 alin. (1), (3) şi (7) din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

  PLÂNGERE PREALABILĂ

Asociaţia Magistraţilor din România (AMR) solicită revocarea în tot a Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 140 din 06 februarie 2014 şi a Anexei în baza căreia s-a aprobat Regulamentul privind accesul judecătorilor, procurorilor şi magistraţilor - asistenţi ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la informaţiile clasificate secrete de stat şi secrete de serviciu.

Textul integral poate fi găsit la secțiunea "Reacții și Opinii/AMR".

 
PDF Imprimare Email

NR. 70/02.03.2014


Poziția A.M.R. referitoare la "Unele aspecte de neconstituţionalitate şi discriminare din proiectul pentru completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, adoptat tacit de Camera Deputaţilor la data de 22 octombrie 2013" poate fi găsită integral la secțiunea "Reacții și Opinii/AMR".

 
PDF Imprimare Email

NR. 43/11.02.2014

                                                         COMUNICAT

 

          Pentru corecta informare a opiniei publice Asociația Magistraților din România apreciază oportun să facă precizarea

conform căreia domnul judecător conf. univ. dr.  Dan Spânu este unul dintre cei  nouă vicepreședinți ai Asociației

Magistraților din România iar nu președinte de onoare al acesteia, cum, din eroare  a fost prezentat în spațiul public.

          

Preşedintele Asociaţiei Magistraţilor din România

          Judecător  Gabriela BALTAG

 
PDF Imprimare Email

NR. 32/02.02.2014

 

C O M U N I C A T

 

Asociaţia Magistraţilor din România (AMR) își exprimă îngrijorarea pentru interpretările  prezentate în spațiul public, pe lângă lege, de către unii reprezentanți ai sistemului judiciar, privind  conținutul art. 140 din Noul Cod de procedură penală. Astfel, problema invocată artificial, referitoare la obligativitatea organelor de urmărire penală de a aduce la cunoștință  existența unor măsuri de interceptare, odată cu începerea urmăririi penale, este una falsă.

Asociaţia Magistraţilor din România nu înțelege care sunt considerentele  ce  au determinat persoane cu funcții importante în cadrul sistemului judiciar să vehiculeze ipoteze care nu au nicio legătură cu dispozițiile legale existente, în condițiile în care instituția începerii urmăririi penale nu este similară  celei care vizează finalizarea acesteia. Niciun text din noul cod nu obligă organele de urmărire penală să aducă la cunoștință invinuitului probele pe care le administrează în scopul dovedirii învinuirii sale decât la terminarea urmăririi penale.

Asociaţia Magistraţilor din România speră că doar emoția majoră a intrării în vigoare a noilor dispoziții în materie penală este cauza interpretărilor eronate, regretabile  și distorsionate  ale conținutului legal. Articolul 140 din Noul Cod de procedură penală este în strânsă concordanță cu prevederile art. 6 alin. (3) pct. a) din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, dar și cu Decizia nr. 962/2009 a Curții Constituționale, decizie ce reține, printre altele, faptul că, urmărirea penală  poate a fi începută, atât ,,in rem” cât și ,,in personam”.

Mai mult decât atât, este inexplicabilă îngrijiorarea organelor de anchetă privind posibila compromitere a activității lor de cercetare în materie penală în condițiile în care metodele speciale de supraveghere într-un proces penal nu trebuiesc absolutizate, fiind necesar  a fi coroborate cu alte probe. De asemenea, în mod cu totul surprinzător nu au fost menționate, pentru o abordare deplină a problemei ,,interceptărilor” și existența dispozițiilor art. 141 din Noul Cod de procedură penală care  reglementează situația cazurilor urgente, ce nu suportă amânare, a împrejurărilor în care organele de urmărire penală au posibilitatea de a proceda direct la autorizarea interceptărilor pe o perioadă de cel mult  48 de ore,  cu obligația ulterioară  de a se adresa  în termen de cel mult 24 de ore  de la expirarea măsurii judecătorului de drepturi și libertăți pentru confirmarea acesteia.

Asociaţia Magistraţilor din România este îngrijorată de posibila modificare a art. 309 din noul Cod de procedură penală, având în vedere propunerilor înaintate de CSM către Ministerul Justiției, în sensul înlăturării din text a noțiunii ,,de îndată”, sintagmă  care, în prezent, se poate aprecia că elimină orice suspiciune de abuz, că în sfârșit răspunde  exigențelor impuse de CEDO care a stabilit  cu valoare de principiu că: ,,Orice acuzat are, în special, dreptul: a) să fie informat, în termenul cel mai scurt, într-o limbă pe care o înțelege și în mod amănunțit, asupra naturii și cauzei acuzației aduse împotriva sa.” [art. 6 alin. (3)  pct. a)].

Este regretabil faptul că adevăratele necorelări, dificultăți determinate de intrarea în vigoare a noilor coduri în materie penală, pe fondul unui deficit de personal,  a unei baze materiale rudimentare, dar și a inexistenței unor resurse financiare corespunzătoare unui eveniment de asemenea amploare, nu au fost puse cu adevărat în discuție publică  de către cei îndreptățiți să le indice și că,  numai aspectele  ce nu corespund deloc realității, fac obiectul preocupării lor.

Asociaţia Magistraţilor din România a evidențiat permanent, în luările sale  de poziții, în dezbaterile, dar și în numeroasele comunicate transmise atât autorităților, cât și opiniei publice, toate neajunsurile pe care sistemul judiciar le cunoaște, provocările pe care acesta este nevoit să le depășească, cu resurse aproape inexistente, deficiențe ce nu sunt deloc neglijabile, întrucât în centrul lor se află de fiecare dată soarta cetățenilor.

Asociaţia Magistraţilor din România mai speră încă în maturitatea și buna credință a celor care nu o singură dată au afirmat că independența justiției rămâne principalul lor obiectiv!

 

 

Preşedintele Asociaţiei Magistraţilor din România


        Judecător  Gabriela BALTAG

 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 Următor > Sfârşit >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
© Copyright 2009, Asociatia Magistratilor
newhost